3T-Treningssenter » Medlemsavtale
Gå til innhold Gå til hovedmeny Gå til undermeny
spinning spinn 3T Rosten

Medlemsavtale

3T har følgende regler som gjelder

Sist revidert 20.12.2022

 

 

Medlemskap

1.0 Ved tegning av medlemskap i kampanjeperiode med gratis trening, gjelder 12 betalende måneder etter gratisperioden er over.

 

1.1 (1.5) Du kan bli medlem fra det året du fyller 16. (Regel innført august 2013) Ved tegning av avtalegirokontrakt påkreves signatur av foresatte. Dette gjelderfrem til fylte 18 år.

 

1.2 (1.7) Som ordinær medlem på 3T, har du adgang til å trene ved alle 3T-sentrene.

1.3 (1.8) Det vil bli tatt bilde av deg ved tegning av kontrakt, dette for å forhindre misbruk og identifisering ved behov. Dine besøk blir registrert i vår database.Dette er kun til internt bruk.

 

1.4 (1.9) 3T forplikter seg til å holde all nødvendig informasjon om bruk av betalingskort konfidensielt. 3T sin behandling av personopplysninger skal skje iht. Personopplysningsloven og øvrig relevant regelverk.

 

1.5 (2.3) Du forplikter deg til å følge de anvisninger og rette deg etter de regler som til enhver tid gjelder for bruk av senteret. Ved mislighold av medlemskapet forbeholder 3T seg retten til å kunne avslutte medlemskapet.

 

1.6 (2.7) Du forplikter deg å benytte utstedt medlemskort ved ankomst. Tapt eller ødelagt kort erstattes mot en avgift. Om du har glemt medlemskortet ditt må du henvende deg i resepsjonen for å få adgang. Dersom du glemmer medlemskort 4 ganger i løpet av 2 måneder, må nytt medlemskort utstedes mot en avgift. Medlemskortet og Paykortet er personlig og kan ikke brukes av andre. Medlemmet er selv pliktig til å varsle 3T med én gang medlemskort/-bånd er mistet. 3T er ikke ansvarlig for misbruk. Medlemmet er selv ansvarlig for å ha kontroll på sin konto og bruk. Medlemmet forplikter å oppbevare kortet på en sikker måte. Medlemmet aksepterer at bruk av kortet kun kan skje på disse vilkår.

 

1.7 (2.5) 3T fraskriver seg ethvert ansvar for skader på personer eller gjenstander som oppstår under, eller som følge av opphold i senteret, herunder også skade på klær og tap av penger, verdisaker eller annet av verdi som måtte bli borte.

 

1.8 (2.1) Du er selv ansvarlig for å være helsemessig skikket til å benytte deg av senteret.

 

1.9 (2.2) Av sikkerhetsmessige grunner har barn ingen adgang til senteret. Barn har kun adgang til senteret i de tider vi har bemannet barnepass, eller på de aktiviteter som er tilrettelagt for barn, og da ifølge med voksne.

 

1.10 (3.2) Hvilemedlemskap: Du kan fryse medlemskapet i 2 mnd hvert år mot et vederlag. Da stoppes kortet kun i hele måneder og dette må varsles skriftlig senest 30 dager i forkant på eget skjema i resepsjonen og har ikke tilbakevirkende kraft. Senioravtalen, ved fylte 65 år, får innvilget betalingsfri i avtalt fraværsperiode (f.eks ved reise). 3T gir da utsettelse på bindingstiden. (Minimum 4 ukers fravær og maks 4 mnd.)

 

1.11(3.3) Ved sykdom: 3T refunderer ikke innbetalt medlemskap om det skulle oppstå sykdom i kontraktstiden som tilsier sykefravær. Ved skriftlig treningsforbud fra lege i mer enn 3 uker, vil medlemskapet utsettes så lenge det er nødvendig uten vederlag. Dette må klarlegges så tidlig som mulig i sykeperioden, da det ikke har tilbakevirkende kraft.

 

1.12 (4.1) Overføring: Medlemskap i bindingstid kan overføres til en annen person 1 gang i løpet av kontraktstiden mot et vederlag. Overføring av medlemskap skjer på eget skjema i resepsjonen, og både du og det nye medlemmet må være tilstede. Det nye medlemmet får pris i henhold til kvalifikasjon når man velger avtalegiro. Nytt medlem kan velge mellom å betale resterende måneder i avtalen kontant, eller å inngå ny avtalegiroavtale med 12 mnd. bindingstid.

 

1.13 (4.2) Frys av medlemskap: Kontrakter med fullført bindetid kan fryses ved sykdom, skolegang eller arbeid utenfor distriktet. Dokumentasjon kreves. Medlemskapet utsettes vederlagsfritt maks i 12 mnd. i henhold til dokumentasjon.

 

1.14 (4.3) Kontrakter i bindingstid kan også fryses av overnevnte grunner, men her vil avdragene gå som normalt ut bindingstiden. Fraværstiden vil etter bindingstid bli påplusset kontraktstiden, før nye avdrag blir trukket.

 

1.15 (4.4) Under avtjening av 1.gangstjeneste gir 3T utsettelse på bindingstidstid og betaling.

 

1.16 (2.10) Du er pliktig til å informere 3T om adresseforandringer/kontaktinformasjon og kontoendringer.Ved fremvisning av flyttemelding fra Folkeregisteret eller bekreftelse fra studiested/arbeidsgiver kan bindingstid brytes om man flytter mer enn 80 km fra nærmeste 3T-senter (Ny regel innført 21.05.2012. Regelen har ikke tilbakevirkende kraft. Medlemskapet kan kun brytes etter en minimumstid på 6 betalende avdrag. Innbetalt medlemsavgift refunderes ikke.

 

Garderobe

2.1 (2.6) Det er ikke tillatt å oppbevare eiendeler i garderobeskapene utover 3Ts åpningstider.

 

2.2 (2.11) Ta til enhver tid hensyn til andre medlemmer ved fotografering og filming i treningssenteret. Spør alltid om lov til bruk om andre medlemmer havner i bildene.Fotografering er ikke tillatt i garderobene (selfies inkludert).

 

Trening

3.1 (1.1) 3T kan tilrettelegge et individuelt, treningsprogram ut i fra det enkelte medlems forutsetning.

 

3.2 (1.2) Gruppetrening: Antall klasser, tidspunkt og instruktør forandres fra sesong til sesong. 3T forbeholder seg retten til å avlyse eller avslutte klasser som står i timeplanen. 3T tilbyr online booking av diverse tilbud. Her må man følge de regler som er satt til enhver tid for denne tjenesten. Det gis ingen garanti for at det enkelte medlem får plass på alle klasser de ønsker å delta på.

 

3.3 (1.3) Svømmehall og boblebad: 3T har ingen badevakt ved bassengene, du oppholder deg i disse områdene på eget ansvar.

 

3.4 (2.4) Du forplikter deg til å holde orden  og rydde på plass utstyr som blir brukt   etter deg.

 

3.5 (2.8) Av hygieniske og miljøskapende grunner skal du benytte anstendige og ikke støtende treningstøy, samt alltid benytte håndkle. 3T påberoper seg retten til påpeke uskikket treningstøy. Rene sko som ikke sverter skal benyttes i trenings senteret.

 

3.6 (2.9) Du forplikter deg til å forlate aktivitetsområdene en halv time før stenging.

3.7 (4.5) Avgifter for ubenyttede onlinebookinger faktureres, dersom man ikke møter til forhåndsbooket time/aktivitet.

 

Annet

4.1 (1.4) Det tas forbehold om endringer i åpningstidene, spesielt ved jule-/påske- og sommerferie. Det tas også forbehold om stenging av enkelte aktiviteter og deler av senteret ved kursvirksomhet eller vedlikehold.

 

4.2 (1.6) 3T forbeholder seg retten til å sende ut info/reklame via post/sms/e-post.

4.3 (5.1) Du forplikter deg til ikke å bruke dopingmidler som fremkommer på særskilt dopingliste for treningssentre. Komplett liste: www.rentsenter.no. Ved mistanke kan 3T kreve at du avgir dopingprøve. Dersom du nekter å avlegge dopingprøve eller ved positiv test har 3T-Treningssenter anledning til å heve medlemskapet.

 

4.4 3T er ikke ansvarlig for hindringer eller begrensninger som reduserer 3Ts treningstilbud til medlemmet, når forholdet ligger utenfor 3Ts kontroll og 3T ikke kunne forutse eller overvinne følgene av forholdet(Force majeure). Medlemsavtalen er underlagt norsk lov. Tvister mellom medlemmet og 3T skal søkes løst i minnelighet. Dersom dette ikke fører frem, kan hver av partene bringe tvisten inn for de ordinære domstoler.

 

4.5 3T forbeholder seg retten til kameraovervåking for å ivareta sikkerheten til våre ansatte og medlemmer.

 

 

Gjelder avtalegiro, bedrift og ordinær

 

3T vil i perioden 20. til 30. i hver måned belaste konto med avtalt beløp. Treningsavtalen betales forskuddsvis. Avtalen gjelder for minimum 12 månedlige avdrag, om ikke annet er avtalt, og fornyes deretter automatisk pr. mnd. Den løper da til den sies opp av en av partene.

 

Oppsigelsen må skje skriftlig i samme måned som medlemmet ønsker at siste avdrag skal belastes. Forutsatt at bindingstid er fullført og utestående avgift fra tidligere måneder er betalt. Oppsigelsen må skje skriftlig på eget skjema som fylles ut i resepsjonen. Oppsigelser pr. brev og e-mail godtas kun etter avtale. Oppsigelse er gyldig ved mottatt bekreftelse fra 3T. Oppsigelse av din avtalegirofullmakt hos din bank, gjelder ikke som oppsigelse hos 3T. Ved avvist trekk vil avgiften bli fakturert og påregnet purregebyr. Videre innkreving går via vårt inkassobyrå.

 

3T forbeholder seg retten til å stenge av medlemskapet ved flere ubetalte krav, samt sende ut faktura for resterende bindingstid ved brutt betalingsavtale. 3T kan justere trekkbeløpet med ”varslet beløp” med 30 dagers varsel etter den bindende perioden. Medlemmet har et ansvar til å påse at avtalegiro blir opprettet. Rabatterte avtaler som student, offshore og bedrift vil automatisk oppjusteres i pris etter endt bindingstid om ny bekreftelse ikke er mottatt, deretter kreves årlig bekreftelse.

 

 

Last ned og les våre medlemskontrakter. Ved inngåelse av medlemsskap må ny kontrakt fylles ut i resepsjon på valgt 3T-senter.

 

Download and read our different membership contracts. When you become a member you have to enter into a contract which must be completed and signed at the desk of your chosen fitness centre.

 

 

 

 

Kjøpsbetingelser ved kjøp via 3t.no

Foretaksinformasjon

3T-Produkter AS org nr: 917 867 119
Vestre Rosten 80, 7075  Tiller. Tlf: 984 20 000

 

Priser

Alle priser er i norske kroner og vises inklusive merverdiavgift. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før bestillingen og inkludere alle utgifter forbundet med kjøpet som utgifter til porto, frakt m.m.

 

Forbehold

Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil når det gjelder pris og informasjon om varer/ tjenestene på siden. Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål. Vi ønsker å gi deg god hjelp og en vellykket handel!

 

Angrerett

Angrefrist gjelder kun medlemskap kjøpt på 3t.no. I følge angrerettloven gjelder angrefristen fra den dagen avtalen inngås og 14 dager fremover. Varen må være ubenyttet. Dersom du vil angre på kjøpet, sender du inn et utfylt angrerettskjema til 3T og du vil da få tilbakeført det du har betalt. Se utfyllende informasjon på angrerettskjemaet. Angreretten gjelder ved forbrukerkjøp, salg til foretak innbefattes ikke av forbrukerkjøpsloven. Angrefristloven §22c. Her finner du angrerettskjema.

 

Garanti

Forbrukerkjøp er blant annet regulert i forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven, personalopplysningsloven, e-handelsloven og kredittkjøpsloven.

 

For mer tips og råd kan man benytte seg av linkene nedenfor:

www.forbrukerombudet.no  
www.forbrukerportalen.no
www.lovdata.no  

 

 

 

Trivselsregler for styrkesaler

  • Bruk innesko. Ikke spinn-, sykkel- eller utesko.
  • Benytt håndkle på apparatene, og tørk bort svette etter endt økt.
  • Rydd tilbake alt utstyr etter bruk.
  • Ikke slipp vekter i gulvet.
  • Si ifra til trener dersom utstyr er i uorden.
  • Vennligst forlat treningssalen 30 minutter før stengetid.
  • Maks 30 minutter pr. person på kondisjonsapparatene ved kø.

 

Takk for at du hjelper å holde senterene i orden!

OBS! BRP LIVE API